Gezinsbond Linden

Algemene informatie

De kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.
 
Een plaatselijke coördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die babysit wensen en kandidaat-babysits, zorgvuldig geselecteerd en zo goed mogelijk geschoold. De plaatselijke coördinator voor de Gezinsbond in Linden is Nancy Theunis - GSM: 0475/25.08.67 - E-mail: kod3210@gmail.com
 
De babysits zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: 
tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen.
 
Voor een vlot verloop van de dienst zijn een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezin, coördinator en oppas noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Hoe babysit aanvragen?

Contacteer minstens drie à vier dagen op voorhand de coördinator.
 
Geef alle nodige informatie om toe te laten een geschikte oppas te zoeken:
 • Waar, wanneer en tot hoe laat u babysit wenst
 • Aantal kinderen en hun leeftijd
 • Wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit...)
Schaf van tevoren bij de coördinator een kinderoppasboekje aan. Dit boekje is goed voor 5 babysitbeurten; het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst.

Afspraken

Een kinderoppas komt enkel om op de kinderen te passen. Huishoudelijk werk en familiale taken (vb. doktersbezoek) maken geen deel uit van zijn opdracht.
 
Een babysit is er om op de eigen kinderen van een gezin te passen. Indien er andere kinderen bij zijn, moet de coördinator van tevoren verwittigd worden.
 
Zorg voor een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte, een behoorlijke slaapgelegenheid.
Wat met de coördinator is afgesproken, wordt nageleefd: halen en terugbrengen, uren, tarief...
 
Bij laattijdige annulering van een aangevraagde babysit, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.
 
Een nieuwe afspraak maakt u alleen via de coördinator.
 
Maak uw opmerkingen over de oppas over aan de plaatselijke coördinator.

Verzekering

De Bond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.
 
Dit belet niet dat, dankzij de prijs die u betaalt voor het kinderoppasboekje, een verzekering is afgesloten, die binnen 
de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico's dekt:
 • Burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen
 • Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval
 • Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator

Tarief

Vanaf 1 februari 2012 gelden nieuwe tarieven voor de kinderoppasdienst overal in Vlaanderen en Brussel.

 • het vaste uuftarief: 4€
 • overnachting (22u-8u, incl. ontb-rjt): 20€
 • het minimumtarief (< 2 uren): 8€
 • prestatieboekje kost: 7,5€
Het totaal bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vult u steeds een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar houdt u bij, het andere is voor de oppas.
 
De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.

Praktische tips

 • Toon de plaats van koelkast, zekeringen kast, EHBO-kistje, toilet en badkamer
 • Toon de bediening van radio, tv, verwarming,...
 • Schrijf op waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd (een lijstje met telefoonnummers is erg handig).
 • Zorg ervoor dat de oppas u telefonisch kan bereiken.
 • Zeg of de kinderen nog moeten eten en wanneer ze naar bed moeten.
 • Indien er medicatie moet gegeven worden, leg dat dan zeer goed uit!
 • Maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).
 • Toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.
 • Sluit huisdieren in een afzonderlijke ruimte op.
 • Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en voor uw kinderen.
Diensten > De kinderoppasdienst / Afdeling Linden / Gezinsbond