Gezinsbond Linden

Heb je een vraag over de diensten, het bestuur of de activiteiten van de Gezinsbond? Klik hier om de vraag te verzenden, en wij beantwoorden ze zo snel mogelijk.

Lid worden

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 30 voor het ganse gezin.
Het lidmaatschap geeft recht op de interessante veertiendaagse gezinskrant "De Bond" en deelname aan de activiteiten van
de afdeling Linden. Verder kunnen wij als afdeling de verminderingskaarten voor de NMBS en De Lijn bezorgen.
De Afdeling Linden heeft ongeveer 300 aangesloten gezinnen. 
Naargelang de aard van de plaatselijke activiteit is er nog een deelnameprijs, doch die is voor de leden steeds voordeliger.
 
Het lidmaatschap geeft ook recht op een elektronische spaarkaart, waarmee u bij de deelnemende handelaars een korting kunt krijgen. De lijst wordt bezorgd, samenmet de lidkaart.
 
Plaatselijk hebben wij naast het jaarprogramma, ook nog de kinderoppasdienst.
 
En tenslotte beschikt de Gezinsbond ook over een uitgebreide website, waarop je nog heel wat meer informatie kunt vinden
over andere diensten van de Gezinsbond, die de belangen van de gezinnen behartigt. Zie http://www.gezinsbond.be.
 
Meer informatie over de diensten van de Gezinsbond vind je op volgende links: Dienstverlening, Je lidkaart meer waard, Lid worden.

Elektronische spaarkaart

Duizenden handelaars in Vlaanderen geven korting aan leden van de Gezinsbond.
Vroeger gebeurde dit onder de vorm van gezinszegeltjes die in een boekje werden gekleefd.
Nu schakelt de Gezinsbond over op een elektronische spaarkaart.
 
Alle informatie vind je op http://www.gezinsspaarkaart.be. Je vindt er ook een lijst met deelnemende handelaars.

Korting voorafbetaalde GSM-kaarten

Het is de Bond niet ontgaan dat ook binnen de gezinnen, en dit zowel bij de ouders als bij de jeugd, het GSM-toestel zijn
plaats heeft ingenomen.
En juist daarom heeft de Bond besloten om deze gezinnen, die lid zijn van de Bond, tegemoet te komen bij aanschaf van
een voorafbetaalde GSM-kaart bij één van onze plaatselijke afgevaardigden.
Voor de afdeling Linden is dat:
Gerda De Ruyter, Bollenberg 17, 3210 Lubbeek, elke dag na afspraak: 016/64 02 36, gezinsbondgewestleuven@skynet.be.
 
Leden krijgen een korting van 6% (op hun gezinsspaarkaart).

Studiebeurzen

Het Studiefonds staat leningen toe aan studenten uit grote gezinnen (vanaf 3 kinderen). Het geld is bestemd om de
studiekosten te financieren voor secundair en hoger onderwijs met volledig leerplan van de Nederlandse taalrol.
 
Voor hoger onderwijs kunt u zo € 1000 lenen voor kotstudenten en € 650 voor pendelstudenten. Voor het secundair onderwijs bedraagt dit € 550 voor internen en € 350 voor externen.
 
De aanvragen moeten vóór 30 november van het lopende school- of academiejaar binnen zijn bij het Studiefonds, Troonstraat 125, 1050 Brussel, 02/507 89 77, vragen naar Ann Guelinckx.
Je kan ook mailen naar studiefonds@gezinsbond.be.

Woonleningen

Via het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen c.v. of het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest c.v. kan je goedkoop lenen voor de aankoop van een woning, voor aanpassingswerken of voor nieuwbouw.
 
Het Vlaams Woningfonds komt tussen voor woningen in het Vlaams Gewest. Bel het gratis nummer 0800/16 287 of bezoek http://www.vlaamswoningfonds.be.
 
Het Brussels Woningfonds komt tussen voor woningen in het Brussels Gewest. Bel 02/504 32 11 of surf naar http://www.woningfonds.be.
Diensten > Gezinsbond / Afdeling Linden / De kinderoppasdienst